Tuyên bố trách nhiệm

Tổ chức giáo dục việc làm gia sư quốc tế kính chào tất cả quý khách hàng. Chúng tôi hoạt động vì mục đích thúc đẩy phát triển xã hội và tạo ra việc làm tử tế giúp giáo viên, sinh viên và học sinh có được kênh kết nối kiến thức và chia sẽ đam mê. Hãy ủng hộ chúng tôi vì giá trị tốt đẹp nhân văn mà giáo dục mang lại cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Tổ chức giáo dục Quốc tế (IEO) là tổ chức phi lợi nhuận được cộng đồng giáo viên trường quốc tế lập ra hoạt động trong lĩnh vực tạo cơ hội kết nối việc làm gia sư bền vững và hiệu quả trong điều kiện tự do, bình đẳng, an toàn và nhân phẩm được tôn trọng. Mục tiêu hoạt động của tổ chức là xúc tiến phát triển giáo dục và tạo ra thêm thu nhập cho thầy cô và các bạn sinh viên. Các mục tiêu này được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc chủ chốt của giáo dục bền vững, phát triển nâng cao trình độ giáo dục ở cấp quốc tế và cấp quốc gia.

Tổ chức giáo dục việc làm Quốc tế (IEO) tại Việt Nam hoan nghênh cơ hội quảng bá các hoạt động và ấn phẩm của mình tới công chúng. Xin lưu ý rằng tài liệu có trên trang web này chỉ là thông tin. IEO luôn cố gắng cập nhật thông tin trên trang web này một cách thường xuyên, nhưng không thể đảm bảo tính chính xác của nó mọi lúc.

Các chỉ định được sử dụng trong các ấn phẩm của IEO, phù hợp với thông lệ của quốc tế và việc trình bày tài liệu trong đó không ngụ ý thể hiện bất kỳ ý kiến ​​nào từ phía văn phòng giáo dục việc làm Quốc tế liên quan đến địa vị pháp lý của bất kỳ quốc gia, khu vực hoặc lãnh thổ nào. hoặc của các cơ quan có thẩm quyền của nó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới của nó.

Trách nhiệm đối với các ý kiến ​​được thể hiện trong các bài báo, nghiên cứu và các đóng góp khác đã ký tên hoàn toàn thuộc về tác giả của chúng, và việc xuất bản không cấu thành sự chứng thực của văn phòng giáo dục việc làm Quốc tế đối với các ý kiến ​​được thể hiện trong đó.

Việc tham chiếu đến tên của các công ty và các sản phẩm và quy trình thương mại không có nghĩa là đã được văn phòng giáo dục việc làm Quốc tế xác nhận và việc không đề cập đến một công ty, sản phẩm thương mại hoặc quy trình cụ thể không phải là dấu hiệu không chấp thuận.

Bảo lưu quyền miễn trừ

Không điều gì ở đây sẽ cấu thành hoặc bị coi là hạn chế hoặc từ bỏ các quyền ưu đãi và miễn trừ của Tổ chức giáo dục việc làm Quốc tế.

Liên kết đến các trang Web khác

Mặc dù IEO khuyến khích các liên kết qua lại đến các trang Web có liên quan khác trong nỗ lực tăng khả năng hiển thị cho cả hai trang, các siêu liên kết đến các trang Web khác không bao hàm trách nhiệm đối với cũng như không chấp thuận thông tin có trong các trang Web khác đó của IEO.